گزارشی از سفره هفت سین در یک روز برفی و گفتگو با پدر و مادرهایی که می خواهند فرزندشان را در پیش دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس ثبت نام کنند.

«مدرسه ای شاد برای بچه ها»، این شعار واحد تهرانپارس است. جلسات توجیهی ثبت نام در این مدرسه برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ آغاز شده است. متقاضیان ثبت نام در ۵ ایستگاه ارزیابی می شوند؛ از سنجش حرکتی و کلامی، تا سنجش آموزشی و شناختی. این گزارش را ببینید.