🔻فرزند مرحوم علامه طباطبایی درباره عنوان مجتمع چه گفت؟ 🔻خواسته عضو هیات موسس مجتمع علامه طباطبایی برای برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی 🔻 گفتگوی «حاج حسن توفیق حق» عضو هیات موسس مدارس علامه طباطبایی با وبسایت مجتمع، به مناسبت روز بزرگداشت علامه طباطبایی و روز کتاب و کتابخوانی را ببینید.