موسیقی متن مجموعه تصاویری که می بینید، همگی اثر دانش آموزان مجتمع علامه طباطبایی است. دانش آموزانی که در دوازدهمین جشنواره «همساز» شرکت کرده بودند. تلفیق سازهایی که در «همساز» نواختند؛ با گزیده ای از تصاویر جشنواره، کلیپ متفاوتی آفریده است. تماشا کنید.