برندگان سومین دوره برنامه مشاوره ای- انگیزشی تیک-تاک، روز گذشته (سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳) در جلسه شورای عالی آموزشی مجتمع، معرفی شدند.