«رایین محمودیار» دانش آموز واحد پاسداران به همراه مادر محترم شان، به استودیو «هفت و نیم» آمدند تا درباره موضوعاتی مانند انتخاب رشته برنامه نویسی، درس خواندن و انتخاب شغل آینده‌شان صحبت کنند.