دانش آموزان دبستان واحد تهرانپارس در کلاس رباتیک با سه علم مکانیک، الکترونیک و برنامه نویسی آشنا می شوند و وسائل مختلف می سازند. قسمت بیستم زنگ استعداد را تماشا کنید.