«لبخندها و اشک ها، ضبط شد. جملاتِ امید آفرین برای فردای بهتر، هم. بازی ها و شیطنت های کودکانه، هم. تماشای این تصاویر، هم امروز کام مان را شیرین می کند و هم سال های بعد، خاطره انگیز و شعف آفرین خواهد بود.» گزارش خبری مراسم پایان سال واحد نیاوران را تماشا کنید.