در دومین بخش از ویدیوی «تحویل سال کنکور در واحد فرمانیه» ابراهیم آصف مدیر واحد فرمانیه، درباره تغییرات کنکور، اهمیت امتحانات نهایی و برنامه های مدرسه برای سال آینده صحبت می کند.