موضوع دهمین قسمت از برنامه زنگ استعداد، جزییات برگزاری کلاس برنامه نویسی در واحد میرداماد است.