📍برای دانش آموزان علامه ای، مسیرهای متنوعی برای رسیدن به موفقیت طراحی شده است. دوره اولی هایی که می خواهند درس ها را در سطحی بالاتر یاد بگیرند، در کلاس های طرح ادونس شرکت می کنند.علی جبل عاملی دانش آموز پایه هشتم واحد آبشناسان، یکی از دانش آموزان شرکت کننده در کلاس های طرح ادونس مدرسه است. نظرات خانواده محترم جبل عاملی درباره تاثیرات شرکت در طرح ادونس را در این ویدیو ببینید.