در هفدهمین قسمت از برنامه زنگ استعداد، با جزییات زنگ معماری دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی -واحد پاسداران آشنا می شویم.