در نهمین برنامه از مجموعه برنامه زنگ استعداد، با جزییات کلاس نجوم علامه ای ها بیشتر آشنا می شویم.