در یک روز آروم که گمبی رفته اردو، آقای داستانی داره بهترین داستانش رو می نویسه. همه چی آماده نوشتن یه قصه ی عالیه ولی یه تماس تلفنی، وضعیت رو عوض میکنه.