دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان، ۱۸ مردادماه در مسابقه آشپزی با عنوان «سالادشناسان» شرکت کردند.