نیمه زمستان است. باد در بنرهای ایستاده در حیاط می پیچد. «رباتیک»، «نانو»، «نجوم»، «انیمیشن»، «زیست پزشکی، هوا-فضا».اینها نام غرفه هایی است که در نمایشگاه دستاوردهای مجتمع علامه طباطبایی برای بازدید شرکت کنندگان آماده شده است. یکی از دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد میکروفن به دست جلوی دوربین ایستاده تا گزارشی از برگزاری سومین دوره جلسات توجیهی ثبت نام پایه هفتم «مدارس علامه طباطبایی» برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ ضبط کند. چند دقیقه بعد میکروفنش را پیش روی خانواده ای می گیرد تا سوالش را بپرسد: «چطور با مجتمع علامه طباطبایی آشنا شدید؟»