پویا حاتمی دانش آموز پایه نهم واحد میرداماد قهرمان پنجمین دوره جام جهانی فوتبال رایانه ای در تهران شد. نفردوم؛ شایان شهرامی واحد آبشناسان، نفرسوم؛ عرفان نجفی از مدرسه دانش، نفر چهارم؛ باربد محقق واحد میرداماد هستند.