در نوزدهمین قسمت از برنامه زنگ استعداد، با کلاس سازه دانش آموزان دبستان واحد نیاوران، آشنا می شویم.