«سازها» به صدا در آمدند تا جشنِ «همساز» برپا شود. «تارها»، «سه تارها» و «گیتارها»، شور آفریدند: «دل را که بود خسته‌ی تکرار فصل ها / بردم به میهمانی گل های باغچه». مهمانی آهنگ ها بود. «پیانوها»، «ویولن ها» و «تنبک ها» می نواختند اما، دل نشین ترین نوا، «شکوفایی استعدادها» بود. گزارش رقابت نهایی شرکت کنندگان دوازدهمین جشنواره موسیقی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی را در دو بخش تماشا کنید.

بخش_اول / رقابت شرکت کنندگان مقطع ابتدایی (واحدهای نیاوران پاسداران تهرانپارس)