در قسمت هشتم از مجموعه برنامه زنگ استعداد، با کلاس انیمیشن سازی در واحد پاسداران آشنا می شویم.