در این قسمت از برنامه زنگ استعداد، با کلاس های آموزشگاه زبان کلاسیکو آشنا می شویم.