دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد #آبشناسان سه شنبه ۳ آبان، خورشید گرفتگی را رصد کردند.