در سیزدهمین قسمت از برنامه تیک تاک، دبیر فارسی دبستان علامه طباطبای – واحد نیاوران درباره انگیزه درونی هنگام بازی فیفا و شباهت های آن به درس خواندن، توصیه هایی به دانش آموزان دارد.