آشنایی با کلاس رباتیک دانش آموزان دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران، موضوع قسمت شانزدهم از برنامه زنگ استعداد است.