در نهمین قسمت از برنامه تیک تاک، جواد امانی معاون واحد پاسداران درباره خستگی و بی حوصلگی دانش آموزان صحبت می کند.