مراسم رونمایی از «جعبه ماندگاری در مهر» خردادماه در موزۀ سینما برگزار شد. در این مراسم، به هر یک از دانش آموزان پایه اول دبستان علامه طباطبایی- واحد نیاوران، یک جعبۀ ماندگار اهداء شد.