مسئول پژوهش دبستان های علامه طباطبایی در این ویدیو درباره رشته های پژوهشی، نحوه برگزاری کلاس ها و اهداف آن ها صحبت کرده است.