«تیک، تاک»… قسمت اول/ «چطور در امتحان ریاضی موفق شویم؟» کارشناس: «محمد‌ علی جعفری»، مشاور تحصیلی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان.