در قسمت دوم برنامه تیک آف، «محمد جهانشاد» مشاور تحصیلی مدارس علامه طباطبایی درباره ورود به دانشگاه های دولتی و آزاد، هم با رتبه کنکور و هم با سوابق تحصیلی، صحبت می کند.