در دومین قسمت از مجموعه برنامه تیک تاک، «سعیده جعفری» مشاور دبستان واحد پاسداران درباره تاثیر انگیزه و شوق یادگیری، در موفقیت دانش آموزان صحبت می کند.