دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد فرمانیه، در سال پیش رو برای کنکور ۱۴۰۴ آماده می شوند. ابراهیم آصف مدیر دبیرستان های دوره اول و دوره دوم علامه طباطبایی – واحد فرمانیه در این ویدیو برنامه های مدرسه برای سال کنکور را تشریح کرده است.