دانش آموزان دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران روز پدر را با تماس تلفنی بدون اطلاع قبلی، به پدرانشان تبریک گفتند.