دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی _ واحد نیاوران چهارشنبه ۲۰ مهرماه در این جشن شرکت کردند.