جشنواره ورزشی طلیعه نور برای دانش آموزان دبستان های علامه طباطبایی – واحدهای نیاوران و پاسداران ۱۱ دی ماه برگزار شد.