انتخابات انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان ۲۷ مهرماه برگزار شد.