🔻بعد از برگزاری آزمون جامع ۱۸۰۰ نفری علامه ای ها، نوبت شنیدن نظرات دانش آموزان و مدیران است. 🔻سطح سوالات چگونه بود؟ 🔻سوالات کدام درس ها سخت بود؟ 🔻بچه ها چطور برای آزمون آماده شدند؟ 🔻مجتمع علامه طباطبایی از برگزاری دومین آزمون جامع چه اهدافی داشت؟