نگاهی به فعالیت های فرهنگی دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد #میرداماد در پایگاه تابستانی ۱۴۰۱.