همون نخستین قسمت این برنامه، آقای «مهدی شاه باغی» از نفرات برتر دوره قبلی جام جهانی فوتبال رایانه ای‌ هستند.