در مراسم اختتامیۀ پانزدهمین دورۀ جشنوارۀ پژوهشی علامه طباطبایی و تقدیر از پژوهشگران برتر مجتمع، ۲۲۰ جایزه و مدال اهدا شد. این مراسم ۶ تیرماه با حضور دانش آموزان مدارس ده گانه و خانواده هایشان برگزار شد.