جوایز «مهشید بنار» آموزگار دبستان واحد نیاوران(برگزیده هیات داوران) و «جواد امانی» معاون واحد پاسداران (برنده جایزه مخاطبین) بعنوان برگزیدگان فصل دوم برنامه مشاوره ای- انگیزشی «تیک، تاک»،۴ اردیبهشت ماه در شورای عالی آموزش مجتمع علامه طباطبایی، اهدا شد.