جوایز جشنواره قرآنی بهشت انس و جشنواره ورزشی طلیعه نور به دانش آموزان دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران اهدا شد.