از زمانی که «حاج حسن توفیق حق»، عضو هیات موسس مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی برای اولین روز مدرسه شان، به مکتب خانه رفتند تا وقتی نوۀ ایشان، اولین روز مدرسه را پشت کامپیوتر و در خانه، سپری کرد (بدلیل فراگیری کرونا)، تنها ۷۰ سال طول کشیده است. زمان سریع می گذرد. ویدیو را ببینید.