کارگاه آموزشی و جشنواره تولید محتوای آموزشی، ویژه آموزگاران دبستان های علامه طباطبایی ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲ به پایان رسید.