دانش آموزان دوره دوم پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی _ واحد پاسداران علاوه بر مباحث کتاب ریاضی، کاربرد آن را در زندگی روزمره، به روش های مختلف یاد می گیرند.