باز هم یه اولِ مهر دیگه و شروع درس و کتاب و کلاس و آزمون. اول مهر امسال، یه کم با اول مهر دو سال قبلی فرق داره. حالا ما، بازهم توی مدرسه هستیم، توی جایی که خونه دوم مونه.