دانش آموز پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی _ واحد تهرانپارس، فصل سوم کتاب علوم شان درباره شغل آتش نشانی است. «هلسا محتاج» دانش آموز کلاس اول دبستان واحد تهرانپارس درباره شغل آتش نشانی و آشنایی با وسایل آنها توضیحاتی ارائه می دهد.