کسب ۲ مدال طلا از لهستان

تیم های نانو دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی در جشنواره ابداعات و اختراعات لهستان E-NNOVATE 2023  دو مدال طلا و دو عنوان برتر کسب کردند. تیم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان در این مسابقات یک مدال طلا و یک عنوان برتر (جایزه ویژه رومانی) به دست آورد.

آرشاویر میرزاخانی،  آرشان پابرجا،  علیرضا وکیلیان،  دانیال حسینی و سید محمد حسین موسوی اعضای تیم واحد آبشناسان در این مسابقات بودند.

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه هم در این جشنواره یک مدال طلا و یک عنوان برتر (جایزه ویژه انگلستان) گرفتند.

عرفان فنایی، هیراد ربیعی نژاد و کیان صفاری هم اعضای تیم واحد فرمانیه در جشنواره ابداعات و اختراعات لهستان بودند.

جشنواره ابداعات و اختراعات لهستان خرداد ماه امسال، به صورت غیرحضوری برگزار شد.

دانش آموزان مدارس علامه طباطبایی در چهار سال گذشته بیش از ۶۵ مدال جهانی در رشته نانو کسب کرده اند.