واحد پاسداران؛ کسب مقام سوم مسابقات تنیس جام آدینه

بهمن ۹۵؛ دانش آموز دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران موفق شد در مسابقات تنیس جام آدینه مقام سوم را به دست آورد.

این رقابت ها با حضور ۵۰ تنیس باز نوجوان بهمن ماه سال ۹۵ برگزار شد و در آن «امیررضا پیروزمند» دانش آموز واحد پاسداران مقام سوم را به دست آورد.

 مسابقات تنیس جام آدینه در باشگاه انقلاب تهران برگزار شد.