نمونه سوالات این بخش برای امتحانات نوبت دوم توسط دبیران مدارس علامه طباطبایی به صورت اختصاصی برای انتشار در سایت alameh.ir طراحی شده است.