سه شنبه های تفریحی فرمانیه ای ها چطور می گذرد؟

۳ روز ورزش، ۳ روز اردو

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد فرمانیه، روزهای سه شنبه پایگاه تابستانی شان، به سالن ورزشی و اردو می روند. فرمانیه ای ها در ۶ هفته پایگاه، در ۳ اردو شرکت می کنند و سه مرتبه هم به سالن ورزشی شهدای دزاشیب می روند و فوتبال بازی می کنند.

استخرو اتاق بازی مجموعه آفتاب فرمانیه، بولینگ مجموعه ورزشی انقلاب، سینمای ملت و اتاق فرار برج میلاد از جمله اردوهای تفریحی دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد فرمانیه در پایگاه تابستانی امسال است.

فرمانیه ای ها روزهای شنبه تا دوشنبه پایگاه تابستانی در کلاس های آموزشی شرکت می کنند. ریاضی، هندسه، شیمی، فیزیک، فارسی و عربی، درس های پایه دهمی ها در تابستان است.

برای دانش آموزان پایه یازدهم هم کلاس های حسابان، آمار، شیمی، عربی و فیزیک تشکیل می شود.

هدف از برگزاری پایگاه تابستانی برای فرمانیه ای های دوره دوم، دوره مطالب درسی سال قبل، مطالعه بخشی از دروس جدید، آشنایی بیشتر با کادر اجرایی مدرسه و همکلاسی های جدید است.

اخبار پیشنهادی