۱۳ خرداد، آخرین امتحان نیاورانی ها

برنامه امتحانی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸ – ۹۷ پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران اعلام شد.

بر این اساس دانش آموزان پایه اول از ۲۸ اردیبهشت تا ۱ خرداد سه امتحان ریاضی، علوم و فارسی می دهند. دومی ها از ۲۸ اردیبهشت تا ۴ خرداد ۴ امتحان ریاضی، هدیه های آسمانی ،فارسی و علوم را در برنامه دارند. دانش آموزان پایه سوم به ترتیب در امتحانات ریاضی، هدیه های آسمانی، فارسی، علوم و اجتماعی شرکت می کنند. امتحانات سومی ها تا ۶ خرداد به طول می انجامد. دانش آموزان پایه چهارم و پنجم برنامه یکسانی دارند و تا روز ششم خرداد به ترتیب در امتحانات ریاضی، فارسی، هدیه های آسمانی، علوم و اجتماعی شرکت می کنند. اما دانش آموزان پایه ششم از اول تا ۱۳ خرداد ۶ امتحان دارند که به ترتیب عبارتند از هدیه های آسمان، ریاضی، املا، علوم تجربی، مصالات اجتماعی و انشا. در زیر برنامه امتحانی دانش آموزان نیاورانی به تفکیک پایه را مشاهده می کنید.

اخبار پیشنهادی